Formulier voor herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen. Herroeping is niet mogelijk in geval van gepersonaliseerde items. Zie artikel 8 van de algemene voorwaarden.

Art lab M, Melanie Vanduren
Dr. Vanderhoeydonckstraat 52 bus 301
hi@artlabm.com